Info

A K-Teszt a K-Monitor projektje, amely a korrupció szélesebb társadalmi összefüggéseire kíván rávilágítani. Célunk, hogy megmutassuk: a korrupció nem milliós vagy milliárdos csúszópénzek elfogadásával kezdődik, hanem hétköznapi szociális magatartásunkban gyökerezik. Ebből következően a korrupció elleni küzdelem is többről szól, mint a konkrét bűncselekmények felderítéséről vagy megelőzéséről. Fontos azoknak a társadalmi jelenségeknek a megismerése, amelyek a korrupció növekedéséhez vezethetnek, de az is fontos, hogy megértsük: a korrupció nem valami távoli, megfoghatatlan jelenség: mindennapi döntéseink során is jelen van, és egyéni felelősségünk, hogy tegyünk ellene.

A K-Teszt a kitöltőknek eredményeik alapján ötféle visszajelzést adhat. A kategóriák: nagyon alacsony korrupciós hajlandóság, alacsony korrupciós hajlandóság, átlagos korrupciós hajlandóság, magas korrupciós hajlandóság, valamint nagyon magas korrupciós hajlandóság. Mivel a korrupciós hajlandóságnak nincs mértékegysége, az eredmények csak egymáshoz képest értelmezhetők. A teszt a kategóriákat a korábbi kitöltők eredményeiből számolt átlaghoz képest határozza meg. A K-Teszt elméleti megalapozottságáról további információkat a Magyarázat részben találhatsz.

A K-Teszt pszichológiai megalapozásában való közreműködésükért köszönet:

Berkics Mihálynak (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet) és Orosz Gábornak (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet; MTA, TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet)